เรามีความคำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.c2sexpress.net และลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านเท่าที่จำเป็น อันได้แก่ ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เราจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อจำเป็นเท่านั้น และจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่าน ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฏหมายกำหนดหรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆเท่านั้น ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดใดโดยตลอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเราและได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่านเอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของ www.c2sexpress.net จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ www.c2sexpress.net โดย บริษัท ซี ทู เอส เอ็คเพรส จำกัด จัดทำเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ www.c2sexpress.net ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.c2sexpress.net ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address), ชื่อ (Name), ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address), รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2.ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง  www.c2sexpress.net จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex), วันเกิด (Birthday), สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites), ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3.นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ  www.c2sexpress.net จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type), ชื่อโดเมน (Domain Name), บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม, เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์  (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4.www.c2sexpress.net ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้  www.c2sexpress.net ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1.www.c2sexpress.net จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ www.c2sexpress.net เท่านั้น

2.www.c2sexpress.net ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3.ในกรณีที่  www.c2sexpress.net ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ www.c2sexpress.net เป็นต้น   www.c2sexpress.net จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ www.c2sexpress.net

4. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ www.c2sexpress.net แล้ว เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงไปที่หน้า “ยกเลิกการรับข่าวสาร” เมื่อใดก็ได้ 


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก www.c2sexpress.net ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ www.c2sexpress.net ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท kent@c2s.co.th หรือท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงไปที่หน้า “ยกเลิกการรับข่าวสาร” เมื่อใดก็ได้

2.ท่านสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.c2sexpress.net ของเรา


การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน www.c2sexpress.net จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน เป็นต้น  www.c2sexpress.net จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการแจ้งการโอนเงินผ่านหมายเลขบัญชี ของ www.c2sexpress.net ที่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเท่านั้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.c2sexpress.net ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ www.c2sexpress.net สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ www.c2sexpress.net จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ www.c2sexpress.net เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ  www.c2sexpress.net ต่อไป


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
www.c2sexpress.net อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ www.c2sexpress.net จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์  www.c2sexpress.net


การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ www.c2sexpress.net

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  www.c2sexpress.net ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ www.c2sexpress.net ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ www.c2sexpress.net ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท ซี ทู เอส เอ็คเพรส จำกัด
464 อาคารเอ ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2553 0653, 08 0449 2228, 08 1349 5723 โทรสาร 0 2553 0653
อีเมล์ kent@c2s.co.th

           

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

• Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.

• We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.

• We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes.

• We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.

• Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.

• We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.

• We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

• We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.